terug

   

 privacy statemenT

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Dols Marmer & Graniet en haar medewerkers sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 

Dols Marmer & Graniet verzamelt gegevens omtrent het surfgedrag van de bezoeker op de website teneinde de informatie op de website steeds zo goed mogelijk te kunnen presenteren. Dols Marmer & Graniet zal geen enkele inspanning verrichten de identiteit van bezoekers van de website te achterhalen en alle informatie alleen gebruiken ter verbetering van de bedrijfsvoering en de service aan de klant.